Skip to main

Sport Thesaurus

Projekt powstał w ramach grantu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL (POIR.04.02.00-00-D006/20).

Tezaurus sportu został wykonany przez zespół w składzie: prof. Adam Pawłowski (Uniwersytet Wrocławski, lider projektu), dr Andrzej Ostrowski (DSW Wrocław), dr Sławomir Szymański.

Wsparcie technologiczne zapewnił zespół inżynierii lingwistycznej CLARIN-PL z Politechniki Wrocławskiej.

Sport browser wygląd zaprojektowany przez Hahmo Design

Skosmos wersja 2.15-dev